Temps: 20 minuts
Dificultat: Molt fàcil
Cota màxima: 1400m
Desnivell: +40m

%