Temps: 3hores i 30 minuts
Dificultat: alta
Cota màxima: 2.631m
Desnivell: 1.271m

%
%