Temps: 6 hores
Dificultat: alta
Cota màxima: 2.852m
Desnivell: +1.492m

%