Temps: 7 hores
Dificultat: alta
Cota màxima: 2.200m
Desnivell: +1.226m (positius) -386m (negatius)
Opció a dormir al refugi guardat de Certascan

%