Temps: 3hores i 30minuts. Amb 4×4: 1hora.
Dificultat: Fàcil
Cota màxima: 2.283m
Desnivell: +923 caminant. +383m amb 4×4 +caminar 1hora.

%
%