Temps: 4 hores
Dificultat: Mitjana
Cota màxima: 2.350m
Desnivell:+990m

%
%