Temps: 4hores i 30 minuts
Dificultat: alta
Cota màxima: 2.376m
Desnivell: 1.016m

%
%